Villa Favorita

Villa Favoritaren lege oharra

Erreserbatu

> 14 urte

1. Informazio orokorra:
Sucesores de Urbistondo SL (aurrerantzean, Villa Favorita Hotel Singularra), B-20673059 IFK duena; helbide hau duena: Zubieta kalea 26, 20007 Donostia, Espainia; Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago: 1771. liburukia, 0 liburua, 1. folioa, 8. atala, SS-16238 orria, 1. inskripzioa, 843 931 111 telefonoa.

2. Helburua:
Web orri hau (http://www.hotelvillafavorita.com) Villa Favorita-ren jabetzakoa da, eta Interneteko erabiltzaile guztiei informazio, jarduera, produktu eta zerbitzu turistikoak ezagutzera emateko eta haietara sarbidea izateko aukera emateko sortu eta diseinatu da. Lege-ohar honen helburua da erabiltzaile guztiek aipatutako web-orrirako sarbidea eta haren erabilera orokorra arautzen duten baldintza orokorrak ezartzea. Beraz, web-orrira sartzeak eta hura erabiltzeak berekin dakar, nahitaez, aipatutako baldintza orokorrei, lege-ohar honetan jasotakoei, men egitea eta onartzea. Villa Favorita-k eskubidea du, edozein unetan eta inolako aurreabisurik gabe, sartzeko eta erabiltzeko xedapen hauen edukiak eta zerbitzuak eta, oro har, web-orriaren diseinua eta konfigurazioa osatzen duten elementu guztiak aldatzeko edo eguneratzeko. Hori dela-eta, erabiltzaileari gomendatzen zaio web-orrian sartu eta erabili nahi duen bakoitzean baldintza orokorrak arretaz irakurtzeko. Izan ere, baldintzek aldaketa batzuk izan ditzakete.

3. Web orrira sartzea:
Erabiltzailea doan eta modu librean sar daiteke web-orrira, bere kontura kontratatutako Interneteko sarbide-hornitzaileak (ISP) hornitutako telekomunikazio-sarearen bidezko konexioaren kostuari dagokionez izan ezik. Bestalde, Villa Favorita-k jakinarazten du ez duela bere gain hartzen hirugarrenen zerbitzuak eta hornidurak egiteko ardura, barne direla telekomunikazio-sareen bidezko garraioa, fidagarritasuna, kalitatea, jarraitutasuna eta funtzionamendua, hori ez baitagokio, eta, horren bidez, arrazoi teknikoengatik, sarbidea eten, ezeztatu edo eskuraezina izan baitaiteke. Gainera, Villa Favorita-k edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe web-orrirako sarbidea eteteko eskubidea izango du, segurtasunarekin, kontrolarekin, mantentze-arrazoiekin, hornidura elektrikoko akatsekin edo beste edozein arrazoirekin lotutako edozer dela ere. Etenaldia behin betikoa bada, horren berri emango zaie erabiltzaileei, eta horiek, hala badagokio, zerbitzuetan gordetako informazioa galdu ahal izango dute. Ondorioz, Villa Favorita-k ez du inolaz ere litezkeen etenaldien ondorioen ardura bere gain hartzen, ezin baitu web orriaren fidagarritasuna, erabilgarritasuna eta jarraitutasuna bermatu.

4. Web-orriaren erabilera:
Web-orria erabiltzeak erabiltzaile izatea dakar berekin edonorentzat, eta erabilera bere erantzukizunpean baino ez dela onartuko du. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez duela erabiliko Villa Favorita-k bere esku jartzen duen informazioa, jarduerak, produktuak edo zerbitzuak legeen, moralaren edo ordena publikoaren aurkako jarduerak egiteko. Gainera, oro har, baldintza orokor hauen araberako erabilera egiteko konpromisoa hartzen du. Bereziki, debekatuta dago orria Villa Favorita-ren ondasunei kalte egiteko helburuarekin erabiltzea, baldin eta, edozein modutan, Villa Favorita-ren edo hirugarrenen sare, zerbitzari eta bestelako informatika-ekipoak (hardwarea) edo produktu eta aplikazio informatikoak (softwarea) gainkargatzen, hondatzen edo baliogabetzen badituzte. Erabiltzaileak nahi dituen edukiak deskarga ditzake orritik, eta, beharrezkoa denean, Villa Favorita-k bere webguneko informazioa eta edukiak deskargatzeko behar dituen zehaztapen teknikoen berri emango dio. Erabiltzaileak ez ditu Edukiak eskuratuko, ez lortzen saiatuko, kasu bakoitzean bere eskura jarri diren, horretarako adierazi diren edo Interneten erabili ohi diren bitarteko edo prozeduretatik kanpo. Alde horretatik, abisu-mezu horiei arreta jartzeko eskatzen zaio erabiltzaileari. Izan ere, Villa Favorita-k ez du beren gain hartzen erabiltzailearen ekipo informatikoek jasan ditzaketen kalte-galeren erantzukizuna, erabiltzaileak web-orria bidegabe edo zabarkeriaz erabili izateagatik. Zerbitzu interaktiboak erabiltzeari dagokionez, erabiltzaileak, edonola ere —web-orriaren bidez edukiak zabaltzea ahalbidetzen badute edo etorkizunean hori eskain badezakete—, Legea bete beharko du, baldintza hauen arabera, baldintza partikularren arabera, moralaren arabera, ohitura onen arabera eta ordena publikoaren arabera.

5. Edukiak:
Web-orriko edukiak Villa Favorita-ren bidez jartzen dira erabiltzailearen eskura, norberarentzako edo, hala badagokio, hirugarrenentzako informazio gisa. Villa Favorita-k eskuragarri dituen arrazoizko baliabideak jarriko ditu, web-orriko edukiak zehatzak eta eguneratuak izan daitezen.

6. Hirugarrenen estekak web-orrian:
Bere web-orritik Villa Favorita-ren webgunera esteka bat sartu nahi duen Interneteko erabiltzaileak aldez aurretik baimena lortu beharko du Villa Favorita-rengandik, idatziz. Gainera, honako betebehar hauek bete beharko ditu: esteka orri nagusiari soilik lotuko zaio, salbu eta baimena espresuki bigarren mailako orrialde batera birbideratzeko bada. Dena dela, hura ezin izango da inola ere erreproduzitu. Erabat debekatuta dago web-orrira biltzen duten edo informazioa, jarduerak, zerbitzuak edo produktuak web-orri honetakoak ez diren Interneteko helbideen bidez ikusteko aukera ematen duten edozein motatako frame-ak edo markoak ezartzea. Estekak edo lotura-orriak ezin izango du lege, moral edo ordena publikoaren aurkako jarduerarik egin edo gailurik eduki. Ez dira inola ere egingo esteka dagoen web-orritik Villa Favorita-ri buruzko adierazpen faltsuak, zehaztugabeak edo okerrak, ezta langileei buruzkoak ere, egiten dituen zerbitzuen kalitateari buruzkoak edo Estatuko lurralde osoko turismo-munduko beste edozein profesionali buruzkoak ere. Igorleak ezin izango du Villa Favorita-ko hotelen marka grafiko edo mistoa edo beste zeinu bereizgarririk erabili bere web-orriaren barruan, Villa Favorita-k berariaz baimendutako kasuetan izan ezik. Aurreko paragrafoetan aipatutako baimenak idatziz edo posta elektronikoz eskatuko zaizkio Villa Favorita-ko Zuzendaritzari.

7. Jabetza industriala eta intelektuala:
Web-orriko eduki guztiak (hemendik aurrera, ‘Edukiak’) Villa Favorita-ren jabetza intelektualak dira, edo, bestela, hirugarrenenak, kontrakoa zehaztu ezean. Adierazpen gisa, besterik gabe, testu, argazki, grafiko, irudi, ikono, teknologia, software, esteka eta ikus-entzunezko edo soinuzko beste eduki batzuen edukiak sartzen dira, baita horien diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak ere. Era berean, markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarriak Villa Favorita-ren edo, hala badagokio, hirugarrenen titulartasun esklusiboa dira, bestelakorik zehaztu ezean. Erabiltzaileak betiere errespetatu beharko ditu web-orri honen gaineko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, Villa Favorita-ren edo hirugarrenen titulartasunekoak. Erabat debekatuta dago web-orri honen gaineko jabetza intelektualeko eskubideak lagatzea. Zehazki, debekatuta dago horietako edozein erreproduzitzea, eraldatzea, banatzea, jendaurrean komunikatzea, eskura jartzea, ateratzea, birbidaltzea edo erabiltzea, edozein bitarteko edo prozedura erabiliz, legez baimenduta dagoen kasuetan kenduta, hau da, dagozkion eskubideen titularrak baimenduta. Hala ere, erabiltzaileak edukien aldi baterako kopia pribatu bat ikusi eta lortu ahal izango du, bere sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) erabilera pertsonal esklusibo eta pribaturako —ez bada. betiere, merkataritza- edo lanbide-jarduerak garatzeko, ezta banatzeko, aldatzeko, asaldatzeko edo deskonpilatzeko—. Arestian aipatutako edozein eskubide urratzea baldintza hauek urratzea izan daiteke, baita Zigor Kodearen 270. artikuluaren eta hurrengoen arabera zigortutako delitua ere.

8. Publizitatea:
Web orriak publizitate-edukiak edo babestutakoak ditu. Iragarleak edo babesleak dira web-orrian sartzeko bidalitako materialak kasu bakoitzean aplika daitezkeen legeak betetzen dituela ziurtatzeko ardura duten bakarrak. Villa Favorita-k ez da publizitate edukiek edo babesleek izan ditzaketen akatsen, zehaztasunik ezaren edo irregulartasunen erantzule egingo.

9. Erantzukizuna:
Nolanahi ere, lege-ohar honek edo, hala badagokio, aplikatu beharreko baldintza bereziek ezarritako betebeharretako edozein ez betetzeagatik Villa Favorita-k izan ditzakeen mota orotako kalte-galeren erantzukizuna izango du erabiltzaileak.

9.1. Web-orrira sartzea:
Villa Favorita-k ez du bere gain hartuko Erabiltzailean sortutako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizunik, horiek errore edo deskonexio bat badakarte telekomunikazio-sareetara, eta, horren ondorioz, webguneko zerbitzua eten edo bertan behera uzten bada zerbitzua ematen ari den bitartean edo aldez aurretik.

9.2. Datu pertsonalen babesa:

Ikus Pribatutasun Politika

9.3. Zerbitzuaren kalitatea:

Webgunera sartzeak ez du esan nahi Villa Favorita-k birusik, zizarerik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu behar duenik. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, programa informatiko kaltegarriak geldiarazteko eta desinfektatzeko tresna egokiak eskura izatea. Villa Favorita-k ez du bere gain hartuko erabiltzaileen edo hirugarrenen ekipo informatikoetan webgunearen zerbitzua ematen den bitartean sortutako kalteen erantzukizunik.

9.4. Edukiak:

Villa Favorita-k ez du beren gain hartuko webguneari emandako informaziotik hartutako erabakien erantzukizunik, ezta webgunearen bidez lortutako informazioa oinarri bakartzat duten jarduketen ondorioz Erabiltzaileari edo hirugarrenei eragindako kalte-galeren erantzukizunik ere.

9.5. Estekak:

Webgunera sartzeko zerbitzuak lotura-gailu teknikoak ditu, erabiltzaileari Interneteko beste orrialde eta atari batzuetara sartzeko aukera ematen diotenak. Kasu horietan, Villa Favorita-k bitartekaritza-zerbitzuen emaile gisa jarduten du, Informazio eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko uztailaren 12ko 32/2002 Legearen 17. artikuluaren arabera, eta Gune Estekatuetan emandako edukiez eta zerbitzuez soilik arduratuko da, baldin eta zilegitasunaren berri eraginkorra badu eta eginbidearen bidezko lotura desaktibatu ez badu. Erabiltzaileak uste badu legez kontrako edukiak edo eduki desegokiak dituen gune estekatu bat dagoela, Villa Favorita-ri jakinarazi ahal izango dio, 6. klausulan ezarritako prozeduraren eta ondorioen arabera, eta jakinarazpen horrek ez du inola ere ekarriko dagokion esteka kentzeko betebeharra. Link-ak edo estekak egoteak ez du esan nahi, inola ere, horien arduradunekin edo titularrekin hitzarmenik dagoenik, ezta Villa Favorita-k emandako adierazpen, eduki edo zerbitzuekin gomendatu, sustatu edo identifikatu direnik ere. Villa Favorita-k ez ditu ezagutzen link edo esteken edukiak eta zerbitzuak. Beraz, ez da erantzule egiten linketako edo esteketako edukien eta/edo zerbitzuen zilegitasun-gabeziak, kalitateak, deseguneratzeak, erabilgarritasunak, akatsak eta baliaezintasunak eragindako kalteengatik, ezta Villa Favorita-ri zuzenean egotzi ezin zaion beste edozein kalterengatik ere.

10. Legeria eta jurisdikzio aplikagarria:
Sarbide-baldintza hauek Espainiako ordenamendu juridikoaren mende daude. Web-orrira sartzetik erator daitekeen edozein gatazka ebazteko, erabiltzaileak eta Villa Favorita-k, berariaz, Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jartzea erabaki dute, legokiekeen beste edozein foru orokor edo bereziri uko eginda.

Book now

libroErreserbatu